Met
"de Vaste
Mannen"
 Kom genieten van Shanty- en Seasongs. 
 Ook ander bekend repertoire komt voorbij.
Wil je ook een lied zingen of spelen (alleen of met meerderen) neem
dan even contact op i.v.m. de programmering
Kon. Wilhelmina haven hoek Doggersbank.
De eerste zondag van de maand 
U kunt doorschakelen naar